جهت اطلاع از نرخ ترجمه در دفتر ترجمه رسمی 806 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود نرخ نامه